Douwe Kootstra
Schrijver, verteller & columnist

Kom in contact met Douwe Kootstra

Voor informatie over de mogelijkheden van een programma, het maken van een afspraak en de prijs kunt u contact opnemen met:

Douwe Kootstra
Jan Flintermanloane 5
9269 VV Feanwâlden
d.kootstra1@knid.nl
0511-475144 / 06-20525350

Klik op het plaatje van een kop.