Douwe Kootstra
Schrijver, verteller & columnist

Agenda

 

** Vrijdag 27 augustus 2021: Kultuurhistorische rondwandeling door It Bûtefjild. Volksverhalen en geschiedenis van een uniek gebied. Start om 19.30 uur op het terras van De Omleiding. Opgave bij restaurant/camping De Omleiding is verplicht. Lengte 4 km., duur 2 uur. (06-51775535) http://www.boerderijdeomleiding.nl

** Vrijdag 3 sept. 2021 in de Ferteltún In goed ferhaal van Sita Veenstra in Kollummersweach. Nederlandstalig: De wereld rond in verhalen. Start om 19.30 uur. Opgave verplicht. (06 – 12908435) mailto: “info@sitaveenstra.nl”

** Zaterdag 4 sept. 2021, De Warren, Burgum. Streekmarkt. Om 12.00 en 14.00 uur vertelt Douwe Kootstra een kort verhaal. Met muziek van Nanne Kalma en Anky van der Meer. Meer info op: 06-53159286 0f https://www.dewarrennatuurlijkgroen.nl

** Vrijdag 10 sept. Paviljoen ‘Mem’, Egypte 16A, Buitenpost. BOEKFEESTBOEK, avond met korte verhalen en muziek van Weima & Van der Werf. Optredende schrijvers: Hein-Jaap Hilarides, Elmar Kuiper, Greet Andringa, Aant Jelle Soepboer en verteller Douwe Kootstra. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

** Dinsdag 21 december 2021, Theater De Koornbeurs Franeker, verteltheater: midwinterjûn met de vertellers Frank Belt, Marjan Penterman, Johan Veenstra en Douwe Kootstra. Aanvang: 19.30 uur. (0517-396363) https://www.theaterdekoornbeurs.nl