Douwe Kootstra
Schrijver, verteller & columnist

Agenda

 

** Dinsdag 21 december 2021, Theater De Koornbeurs Franeker, verteltheater: midwinterjûn met de vertellers Frank Belt, Marjan Penterman, Johan Veenstra en Douwe Kootstra. Aanvang: 19.30 uur. (0517-396363) https://www.theaterdekoornbeurs.nl