Douwe Kootstra
Schrijver, verteller & columnist

Douwe Kootstra schrijft, vertelt en columneert

douwekootstraWelkom op de website van Douwe Kootstra. U vindt hier informatie over zijn activiteiten als verteller, schrijver en gids van literaire wandelingen. Ook kunt u zijn meest recente column lezen, gepubliceerd in het magazine van It Fryskje Gea.

Als u meer wilt weten, neem dan contact op.

Wolkom op de webside fan Douwe Kootstra. Jo fine hjir ynformaasje oer syn aktiviteiten as ferteller, skriuwer en rûnlieder fan literêre kuiers. Ek kinne jo syn meast resinte column lêze, publisearre yn it magazine fan It Fryske Gea.

As jo mear witte wolle, jou lûd.

Met vriendelijke groet,
Douwe Kootstra

(Foto: Jan Meijer)