Douwe Kootstra
Schrijver, verteller & columnist

Agenda

Douwe Kootstra zijn agenda voor de komende tijd:

  • Vrijdagmiddag 7 sept.: Optreden bij aanbieding van het drietalige boek ‘Tichter by Tytjerksteradiel’. 14.30 uur, Krústsjerke Burgum. Iedereen is welkom.
  • Zaterdagmiddag 8 sept.: WALDMAN, een voorstelling over de Friese Wouden door kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra en de schrijvers Nyk de Vries, Tsead Bruinja en Douwe Kootstra. 17.00 uur, Bonifatiuskerk, Dokkum (onderdeel van de Taalkaravaan tijdens de Admiraliteitsdagen).
  • Zaterdagmiddag 29 september: Theun de Vrieswandeling. Kuier van circa twee uur door de semi-autobiografische jeugdverhalen van De Vries. Start om 13.30 uur bij Cultuur-historisch Centrum de Schierstins in Feanwâlden (voor meer info www.schierstins.nl). Inloop vanaf 13.00 uur. Kosten: 8 euro incl. koffie en thee.
  • Donderdag 4 oktober, 16.00 uur, Kanselarij, Leeuwarden. Taalvrijwilligers Friese bibliotheken (besloten voorstelling).
  • Zaterdag 13 oktober, Bodegraven (besloten voorstelling).
  • Donderdag 15 november, Heerenveen (besloten voorstelling).
  • Zaterdag 1 december, 17.00 uur, WALDMAN, Museum Belvédère Heerenveen. Beelden en verhalen met Nyk de Vries, Tsead Bruinja en Tjibbe Hooghiemstra.
  • Vrijdag 21 december, Midwintervertellingen, Theater Koornbeurs Franeker (zie webside Koornbeurs).